Posted by: Ivko | October 27, 2009

Каскади

Тези дни имах един малък проблем с open source програмата, която пиша. Този проблем произтичаше от грешната ми идея, че Entity Manager-ът в едно JPA приложение се грижи даже за неща, които изрично му е казано да не пипа. Ама и аз съм един готованец! За какво става въпрос:

Приложението се занимава най-общо с класифициране на продукти по категории и сравняване на техните цени. В базата има една таблица за категориите и друга таблица за продуктите. Релацията е 1:n – в една категоря може да има много продукти, но един продукт може да бъде само в една категория. И сега идва времето за изискването за каскадност: когато се изтрие дадена категория, продуктите, които са закачени към него, не бива да бъдат трити автоматично. Това на езика на JPA е описано така (изпускам допълнителните детайли):

1) Category entity-то:

@Entity
@Table(name = "CATEGORY")
public class Category implements Serializable {
...
  @OneToMany(mappedBy = "category", cascade = { CascadeType.PERSIST,
    CascadeType.REFRESH })
  private Collection products;
...
}

2) Product entity-то:

@Entity
@Table(name = "PRODUCT")
public class Product implements Serializable {
...
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "CATEGORY", referencedColumnName = "ID")
  private Category category;
...
}

Най-общо казано, в @OneToMany анотацията в Category класа казвам на Entity Manager-а, че искам да се грижи за cascade на persist и refresh операциите, а останалите две (delete и merge) не са негова работа.

И сега: пиша си един DAO клас, който покрива CRUD операциите на Category. Ето една от тези операции:

public class JpaCategoriesDao {
....
  public void deleteCategory(Category cat) throws ComparatorDaoException {
    entityManager.getTransaction().begin();
    Category catx = entityManager.find(Category.class, cat.getId());
    if (catx != null) {
      entityManager.remove(catx);
      entityManager.getTransaction().commit();
    } else {
      log.debug("Category " + cat + " does not exist.");
      entityManager.getTransaction().rollback();
    }
  }
}

И при това положение, ако се опитам да изтрия категория, която съдържа продукт, entity manager-ът гърми с един много интересен exception:

org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not execute JDBC batch update
 at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.handledNonSpecificException(SQLStateConverter.java:126)
 at org.hibernate.exception.SQLStateConverter.convert(SQLStateConverter.java:114)
 at org.hibernate.exception.JDBCExceptionHelper.convert(JDBCExceptionHelper.java:66)
 at org.hibernate.jdbc.AbstractBatcher.executeBatch(AbstractBatcher.java:275)
 at org.hibernate.engine.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:266)
 at org.hibernate.engine.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:172)

След доста чуденки, консулатция с форуми, с колеги, които разбират от JPA и т.н., стигнах до великия извод: от къде на къде entity manager-ът трябва да се грижи за продуктите при триене, при положение, че не знае какво да ги прави. Очевидно не трябва да ги трие (описал съм го в cascade атрибута). Тогава какво: да ги null-ира ли? Или да им дава default-на стойност?

Ето защо, след няколко дни борба, стигнах до това не особено елегантно (но работещо) решение:

public void deleteCategory(Category cat) throws ComparatorDaoException {
  entityManager.getTransaction().begin();
  Category catx = entityManager.find(Category.class, cat.getId());
  if (catx != null) {
    if (catx.hasProducts()) {
      for (Product product : catx.getProducts()) {
        product.setCategory(null);
      }
    }
    entityManager.remove(catx);
    entityManager.getTransaction().commit();
  } else {
    log.debug("Category " + cat + " does not exist.");
    entityManager.getTransaction().rollback();
  }
}

Сега вътре в самата транзакция (това е много важно!), която трие категорията, се проверява дали въпросната категория има продукти и преди да кажем delete, set-ваме category полето на всички въпросни продукти на null.

При commit на транзакцията, entity manager-ът ще направи първо refresh операция на Product entity-то (която е разрешена в @OneToMany анотацията) и чак след тогава ще направи delete.

С две думи, когато искаме контролът за дадена операция да е при нас, ние трябва да се държим мъжки и да правим нещата докрай! 🙂

Advertisements

Responses

 1. Ванка,
  Много интересен казус, на пръв поглед тривиален, на втори и трети не толкова …

  Интересно ми е какво ще стане ако:

  1. catx.getProducts().clear();
  2. entityManager.remove(catx);

  Предполагам отново Exception, но все пак при манипулиране на елементите на products, имаме манипулиране на връзката и може би ще product.category-тата ще се null-ират от framework-а … но все пак Продуктите са си собственици на връзката и решението ти ми изглежда съвсем логично

  Оп са


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: